مهر زدن

Andreas Kreutzer
Westerkamp 39
21502 Geesthacht

Tel: 0160 753 12 89
Andreas.Kreutzer@me.com

کمیسیون اروپا یک پلت فرم حل اختلافات اروپایی (پلت فرم ODR) ایجاد کرده است. برای اطلاعات بیشتر، لطفا به http://ec.europa.eu/consumers/odr/ بروید